Visuotinis narių susirinkimas

Dydya

Susirinkimo pradžioje asociacijos nariams buvo pristatyti nauji asociacijos įstatai bei siūlymai, kaip suaktyvinti ir pagerinti asociacijos veiklą. Po detalių aptarimų buvo priimti svarbūs sprendimai bei patvirtinti nauji asociacijos įstatai. Vėliau, laikantis procedūrų,- prieita prie naujos valdybos narių rinkimų. Asociacijos narių iniciatyva buvo pasiūlyta devyniolika kandidatų. Kandidatai pristatė savo veiklos vizija. Įvyko slaptas balsavimas. Į asociacijos valdybą buvo išrinkti septyni nariai: Vida Blimkienė, Erlandas Lazausaks, Raimondas Blaževičius, Robertas Juknevičius, Marijus Tulauskas, Aleksandras Romanov ir Vaidotas Valavičius.

Naujieji asociacijos „Kauno tvirtovė“ valdybos nariai slaptu balsavimu išrinko naują asociacijos vadovą- juo tapo Robertas Juknevičius. Netrukus šis sprendimas buvo praneštas visuotiniam asociacijos narių susirinkimui. Nesant prieštaravimų, nuspręsta įregistruoti asociacijos valdymo pakeitimus LR registrų centre.