VI forto įgulaDydya

VI forto įgula

Vadas
Aurimas
Petrauskas
Štabo viršininkas
Raimondas
Baronas
Kvartirmeisteris
Povilas
Kuodis

Vizija:

Parodų, renginių, ir sporto erdvių sukūrimas bendra įsikomponuojant su Karinės technikos muziejumi.

Planai:

Kuo geresnis apsauginio griovio drenažo sutvarkymas.

Atlikti darbai:

C

Mūsų lokacijos vieta :