Šančių įgulaDydya

Šančių įgula

Vadas
Erlandas
Lazauskas
Štabo viršininkas
Vykintas
Bliumkys
Kvartirmeisteris
Vadim
Poluškin

Vizija:

Meninės erdvės patalpų sukūrimas. Sukurti palankią erdvę atsiskleisti talentams. Suburti paauglius meninėms veikloms, skatinti jaunimą domėtis krašto istorija. Organizuoti jaunimui skirtus renginius (šventės, filmų peržiūros, koncertai, parodos, edukacijos).

Planai:

Sutvarkyti Parako sandėlio aplinką bei vidų. Sukurti pristatomajį klipą bei logotipą. Nuplauti Parako sandėlio sienas ir lubas. Vykdyti meninės akcijos, fotosesijas, sukurti Parako sandėlio muzika.

Atlikti darbai:

Dalinai sutvarkyta aplinka bei vidus. Kartu su su Kauno tvirtovės parko darbuotojais sutvarkyta Parako sandėlio aikštelė, atidengtas kelias lik Parako sandėlio, išvalytas visas Parako sandėlio vidus, pašalinti medžiai ardantys statinio konstrukciją. Padedant Šančių seniūnijai išvežtos darbų metu surinktos šiukšlė.Aktyviai vyksta darbai.

Mūsų lokacijos vieta :