Pavieto laisvųjų šaulių įgulaDydya

„Kauno pavieto laisvųjų šaulių“ regimentas suformuotas rūsčiais Lietuvai 1794 metais Kauno miesto ir jo apylinkių patriotiškai nusiteikusių lietuvių pastangomis.
Pagrindinis dalinio organizatorius grafas Prozoras.
„Kauno pavieto laisvųjų šaulių“ greton stojo LDK atsargos kariškiai, bajorai, studentai, miestelėnai. Kadangi tai nebuvo profesinės karo tarnybos regimentas, dalinio pavadinimas atspindėjo savanoriškumo (laisvieji) ir suformavimo regiono (Kauno pavieto) principus.
1794 m. T.Kostiuškos sukilimas – tai paskutinė Lietuvos kaip Didžiosios Kunigaikštystės kova su kaimyninėmis imperijomis (Rusijos, Prūsijos, Austrijos).
„Kauno pavieto laisvųjų šaulių“ dalinyje buvo 300 pėstininkų, apie 140 kardų kavalerijos ir kelios nedidelio kalibro patrankos.
ATR sukilimo Lietuvoje vadai skyrė daliniui dvi geografiškai skirtingas kovines užduotis. Viena dalis, būdama Kuršo korpuso sudėtyje kovėsi šiauriau dabartinių Lietuvos sienų, turėdami tikslą išsklaidyti carinės Rusijos kariuomenės veiksmus, atitolinant priešo kariuomenę nuo Kauno, Vilniaus. Sukilimui pralaimint, „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ kartu su daugeliu Kuršo korpuso karių atsitraukė į pietus prie Nemuno ir internavosi į Prūsiją. Kita dalis grafo Prozoro savanorių rytų ekspedicinės brigados sudėtyje buvo pasiųsta žgiuoti į rytus Minsko kryptimi. Pastarojo junginio laukė itin didvyriška ir tragiška lemtis. 1794 vasaros pabaigoje rusų generolai sutelkė dideles pajėgas, sukilėliai pralaimėjo vieną mūšį po kito. Lietuvių rytų ekspedicinė brigada buvo užblokuota Gardine. Iš ten LDK regimentų ir savanorių pajėgų likučiai atsitraukė į Lenkiją, link Varšuvos. 1794m. palio mėnesį, gindami nebaigtus statyti Pragos priemiesčio įtvirtinimus nuo daug gausesnių feldmaršalo Suvorovo kariuomenės pajėgų, beveik visi žuvo. Kobylkos miestelio kapinėse broliškam kape palaidoti didvyriškai žuvę paskutiniai LDK kariai ir savanoriai.

Vadas
A
B
Štabo viršininkas
A
B
Kvartirmeisteris
A
B

Vizija:

Karybos paveldo klubas „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ puoselėja dvi idėjas – domėjimasį karybos istorija ir ištikimybę ATR-Lietuvos respublikos idealams.
Dabartinių „Kauno pavieto laisvųjų šaulių“ klube yra apie 20 karo istorijos rekonstravimo entuziastų.

Planai:

B

Atlikti darbai:

Kauniečių klubas pristato arklių kinkiniu transportuojamą 1807m 1 svaro lauko artilerijos pabūklo veikiančią kopiją. Stovykloje „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ atkuria XVIII-XIXa karo lauko stovyklos buitį, ginkluotę.
Klubo branduolys yra smarkiai prisidėję, organizuojant istorinius festivalius 2012-2013m Kaune, Paberžėje. Dižiausias tokių buvo Napoleono I Grande armee persikėlimo per Nemuną 200 metų jubiliejus. Šio renginio inscenizacijoje dalyvavo apie 800 karo istorijos rekonstruotojų iš daugelio Europos šalių.

Mūsų lokacijos vieta :