IV forto įgulaDydya

IV forto įgula

Vadas
Aleksandras
Steponenko
Štabo viršininkas
Valerijus
Kirpikovas
Kvartirmeisteris
Anton Von
Gravrock

Vizija:

A

Planai:

B

Atlikti darbai:

C

Mūsų lokacijos vieta :