III forto įgulaDydya

III forto įgula

Vadas
Ovidijus
Jurkša
Štabo viršininkas
A
B
Kvartirmeisteris
A
B

Vizija:

A

Planai:

B

Atlikti darbai:

C

Mūsų lokacijos vieta :